नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको २४ औ नगर परिषद सम्पन्न

टोल-फ्री नम्बर

                                                     नि-शुल्क सम्पर्कक लागी

                                                          १६६०-८१५२०५२