ई-रिक्सा व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम

अव्यवस्थित बन्दै गएकोनेपालगन्जको ई-रिक्सा व्यवस्थापनका लागि नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको पहल | ई-रिकसको संख्या अत्याधिक भएको भन्दै ई- रिक्सा दर्ता रोक्ने लगाएतका निर्णय गरिएको छ |