FAQs Complain Problems

Public Procurement

Post date
बोलपत्र आव्हानको सूचना !! 02/14/2019 - 11:03
वडा न.४ स्थित चिल्डे«न पार्क सञ्चालन सम्वन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !! 02/04/2019 - 14:49
वडा न.१९ स्थित वसुदेवपुर फुटाहा ताल सञ्चालन सम्वन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !! 02/04/2019 - 14:47
आशय पत्र सम्बन्धी सूचना (लोकसेवा तयारी कक्षा) !! 02/03/2019 - 15:29
आशय पत्र सम्बन्धी सूचना !!! 01/31/2019 - 13:59
हाईमास्ट जडान र सडक निर्माण कार्य सम्वन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना !! 01/23/2019 - 13:42
दरभाउपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना, दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित २०७५/१०/५ !! 01/18/2019 - 15:00
दरभाउपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना !! 01/02/2019 - 12:51
सोलार पोल, बस बिसौनी र ट्राफिक पोष्ट निर्माण कार्यको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन !! 10/15/2018 - 11:06
बिद्धुतीय बिज्ञापन बोर्ड जडान एवं संचालनका लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना !! 09/20/2018 - 12:45

Pages