घनश्याम बर्मा

Email: 
ict.nepalgunjmun@gmail.com
Phone: 
9843016334
Elected or Staff: 
Staff
Section: 
सूचना प्रविधि शाखा

टोल-फ्री नम्बर

                                                     नि-शुल्क सम्पर्कक लागी

                                                          १६६०-८१५२०५२