डा. धवल शम्शेर राणा

Email: 
dhawalshumsher.nepalgunjmun@gmail.com
Phone: 
९८५८०२०२०२
Elected or Staff: 
Elected Official
Section: 
नेपालगंज उप-महानगरपालिका कार्यालय

टोल-फ्री नम्बर

                                                     नि-शुल्क सम्पर्कक लागी

                                                          १६६०-८१५२०५२