प्रकाश डी.सी

Phone: 
९८४८०६६६२१
Elected or Staff: 
Staff
Section: 
वातावरण तथा सरसफाई शाखा

टोल-फ्री नम्बर

                                                     नि-शुल्क सम्पर्कक लागी

                                                          १६६०-८१५२०५२