मो.हुसेन शेष

Phone: 
९८०४२२६७७९
Elected or Staff: 
Elected Official
Section: 
वडा कार्यालय-२३

टोल-फ्री नम्बर

                                                     नि-शुल्क सम्पर्कक लागी

                                                          १६६०-८१५२०५२