रंजित बहादुर श्रेष्ठ

Designation:

Phone: 
०८१-५२०१११
Elected or Staff: 
Staff
Section: 
बरुणयन्त्र उपशाखा

टोल-फ्री नम्बर

                                                     नि-शुल्क सम्पर्कक लागी

                                                          १६६०-८१५२०५२