विष्णु बहादुर लामा

Phone: 
९८४८०५६७३१
Elected or Staff: 
Elected Official
Section: 
वडा कार्यालय-९

टोल-फ्री नम्बर

                                                     नि-शुल्क सम्पर्कक लागी

                                                          १६६०-८१५२०५२