शरद कुमार पौडेल

Phone: 
९८५८०२१३६१
Elected or Staff: 
Staff
Section: 
प्रशासन शाखा

टोल-फ्री नम्बर

                                                     नि-शुल्क सम्पर्कक लागी

                                                          १६६०-८१५२०५२