सतिसमान श्रेष्ठ

Designation:

Phone: 
९८४८०४४९१७
Elected or Staff: 
Staff
Section: 
राजस्व शाखा

टोल-फ्री नम्बर

                                                     नि-शुल्क सम्पर्कक लागी

                                                          १६६०-८१५२०५२