स्वास्थ्य विवरण (Health Care Services in Nepalgunj)

टोल-फ्री नम्बर

                                                     नि-शुल्क सम्पर्कक लागी

                                                          १६६०-८१५२०५२