सूचना तथा समाचार

नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको २५औ नगरपरिषद सम्पन्न

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका कार्यालयको वडा भेला हूने सम्बन्धि सुचना

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका कार्यालयको वडा भेला हूने सम्बन्धि सुचना

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई आ.व. २०७४÷७५ को प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

लोकसेवा तयारी कक्षा सम्बन्धी दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारेको सूचना

लोकसेवा तयारी कक्षा संचालनका लागि दरभाऊ पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना

बालबालिकाको प्रोफाइल तयारीका लागि प्रस्ताव पेशका तयार पारिएको कार्यक्षेत्रगत शर्त

बालबालिकाको प्रोफाइल तयारीका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना

लोकसेवा तयारी कक्षामा सहभागी हुन ईच्छुक महिलाहरुलाई आवेदन दिने वारेको सुचना

आ.व ०७३/७४ लक्षित वर्गको लागि गैरसरकारी संस्थालाई प्रस्तवा पेशा गर्ने सम्बन्धि सुचना

Pages