सूचना तथा समाचार

बृहत/एकीकृत शहरी विकास योजना तर्जुमाका लागि परामर्श सेवा सम्बन्धी आशय पत्र

गैर सरकारी स‌स्था‌लाइ पस्तावना सम्बन्धि सुचना

२४ औ नगरपरिषदका लागि वडा भेला कार्यकम

लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरुका लागि छनौट भएका संस्थाहरु नामवली सम्बन्धि सूचना

नेपालगंज उप-महानगरपालिकामा कार्यरत निजामति कर्मचारीको विवरण

नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको स्वीकृत कर्मचारीहरुको दरबन्दी

नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको २५औ नगरपरिषद सम्पन्न

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका कार्यालयको वडा भेला हूने सम्बन्धि सुचना

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका कार्यालयको वडा भेला हूने सम्बन्धि सुचना

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई आ.व. २०७४÷७५ को प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

Pages