FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना(सुपरभाईजर चौथो र पांचौ तह) !!

कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना(सुपरभाईजर चौथो र पांचौ तह) !!

नगर प्रहरी निरिक्षक भर्ना सम्बन्धी सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७६/०१/०४) !!

नगर प्रहरी निरिक्षक भर्ना सम्बन्धी सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७६/०१/०४) !!

नगरप्रहरी तथा वारुणयन्त्र कर्मचारीहरुको परिक्षा सम्बन्धी सूचना !!

नगरप्रहरी तथा वारुणयन्त्र कर्मचारीहरुको परिक्षा सम्बन्धी सूचना !!

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना(interlock tiles, public ट्वाइलेट, प्रवेशद्वार) !!

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना(interlock tiles, public ट्वाइलेट, प्रवेशद्वार) !!

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना (बाल संरक्षण कार्यक्रम) !!

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना (बाल संरक्षण कार्यक्रम) !!

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना (सीप तथा ब्यवसायीक विकास तालीम) !!

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना (सीप तथा ब्यवसायीक विकास तालीम) !!

नगरप्रहरी भर्ना सम्बन्धी सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७५/१२/२०) !!

नगरप्रहरी भर्ना सम्बन्धी सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७५/१२/२०) !!

हलुका सवारी चालक (महिलाहरु)को निशुल्क प्रशिक्षण लिन सम्बन्धी सूचना !!

हलुका सवारी चालक (महिलाहरु)को निशुल्क प्रशिक्षण लिन सम्बन्धी सूचना !!

कपडा, कागजका झोला, बट्टा हरु उत्पादन गरिरहेका संस्थाहरुको सुची बारे सूचना !!

कपडा, कागजका झोला, बट्टा हरु उत्पादन गरिरहेका संस्थाहरुको सुची बारे सूचना !!

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम- परिचय र रोजगारको प्रकृया !!

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम- परिचय र रोजगारको प्रकृया !!