FAQs Complain Problems

नगर प्रहरी(निरिक्षक, सहायक र जवान) तथा बारुन्यन्त्र(इन्चार्ज र फायरम्यान) पदको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना !!

नगर प्रहरी(निरिक्षक,सहायक र जवान) तथा बारुन्यन्त्र(इन्चार्ज र फायरम्यान) पदको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना !!

Show in Slider: