FAQs Complain Problems

Staffs

Name Designation Section Email Phone
शरद कुमार पौडेल वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत प्रशासन शाखा ९८५८०२१३६१
कृष्ण प्रसाद जोशी सामाजिक विकास अधिकृत सामाजिक विकास शाखा ९८४८०२७२३४
सुरज शर्मा सिभिल इन्जिनियर घर नक्सा उपशाखा ९८४१८५११११
प्रकाश डी.सी वातावरण इन्जिनियर वातावरण तथा सरसफाई शाखा ९८४८०६६६२१
सुरज कुमार गुप्ता जुनिर इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८४८१०४३००
शैलेन्द्र कुमार महर्जन जुनिर इन्जिनियर ADB ९८५८०२२१८८
अच्चुत राज आचार्य लेखापाल लेखा उपशाखा ९८४८०२२१७२
अशोक के.सी सरसफाई निरक्षक सरसफाई शाखा निरिक्षक ९८४८०२६७७८
माया शर्मा ना.सु(न्याय) ADB ९८४८०३०२७२
सतिसमान श्रेष्ठ ना.सु राजस्व शाखा ९८४८०४४९१७
समिर गुरुङ कम्प्युटर अपरेटर कम्पुटर ९८४८०८६१००
कृष्ण बहादुर रोकाया वडा सचिव कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८५८३२०६६६
युवराज बि. घले जिन्सी सहायक जिन्सी उपशाखा ९८४८१८०९४१
मो.इस्लाम जसगढ खरिदार विधुत उपशाखा ९८४८०४३०२७
पवन देव अर्याल अमिन नापी तथा व्यवस्थापन शाखा ९८५८०३०००३
राम चरण यादव मुखिया कानुन उपशाखा ९८४८१८०२९७
पवन कुमार कनौजिया प्रहरी हवल्दार निरीक्षण उपशाखा ९८५८०२१६६७
ओविराज आचार्य लाईन मैन सूचना केन्द्र ९८४८०२२५६३
जानकी पौडेल मुखिया दर्ता चलानी ईकाई ९८४८२२२६३८
उषा राना मुखिया शिशु स्याहार केन्द्र ९८४८०४४१६५
सतिस कुमार कलवार वडा सचिव घर नक्सा उपशाखा ९८४८१०४३५६
रंजित बहादुर श्रेष्ठ हवलदार बरुणयन्त्र उपशाखा ०८१-५२०१११
खिमानन्द अर्याल वरिष्ठ आ.ले.प. अधिकृत आन्तरिक लेखापरिक्षण शाखा ९८५८०२२६९०
घनश्याम बर्मा सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ict.nepalgunjmun@gmail.com 9843016334
गणेश न्यौपाने शाखा अधिकृत योजना शाखा 9849903873
हरि प्याकुरेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9858066111
शरद कुमार पौडेल सूचना अधिकारी (गुनासो सुन्ने अधिकारी) 9858021361