नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको मिति २०७३/०९/४ देखि २०७३/०९/१४ गते सम्मको निर्णय सम्बन्धी

Supporting Documents: 

टोल-फ्री नम्बर

                                                     नि-शुल्क सम्पर्कक लागी

                                                          १६६०-८१५२०५२