नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको वडा सचिवको नाम र सम्पर्कको विवरण

Supporting Documents: 
Show in Slider: 

टोल-फ्री नम्बर

                                                     नि-शुल्क सम्पर्कक लागी

                                                          १६६०-८१५२०५२