FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नेपालगंज उप-महानगरपालिकाबाट आ.व.७६-७७ मा खरिद कार्यका लागी सुचिकृत हुने सम्बन्धी फारम !!

नेपालगंज उप-महानगरपालिकाबाट आ.व.७६-७७ मा खरिद कार्यका लागी सुचिकृत हुने सम्बन्धी फारम !!

बिज्ञापन करको ठेक्का सम्बन्धी सूचनामा भूलसुधार गरिएको !!

बिज्ञापन करको ठेक्का सम्बन्धी सूचनामा भूलसुधार गरिएको !!

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पाचौ नगर सभा समापन २ अरव २८ करोड ८५ लाख ५४ हजारको बजेट पारित !!

नेपालगञ्ज असार १९– नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पाचौ नगर सभाले आ.व २०७६÷०७७ का लागि सार्वजनिक गरेको दुई अरव २८ करोड ८५ लाख ५४ हजारको बजेट पारित गरेको छ । विनीयोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक स्वीकृत गर्दै असार १० गतेदेखि जारी नगर सभा सकिएको छ । नगर प्रमुख डा धवल शम्शेर राणाले पेश गर्नु भएको नीती तथा कार

बिज्ञापन करको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र फारम !!

बिज्ञापन करको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र फारम !!

बिज्ञापन करको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!

बिज्ञापन करको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!

सिफारिस नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (एच.ए र स्टाफ नर्स अन्तिम नतिजा) !!

सिफारिस नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ( एच.ए र स्टाफ नर्स ) अन्तिम नतिजा !!

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (हेल्थ असिस्टेन्ट/स्टाफ नर्स) !!

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (हेल्थ असिस्टेन्ट/स्टाफ नर्स) !!

लेटर अफ इन्टेन्ट (Installation and Configuration of CC Camera) !!

लेटर अफ इन्टेन्ट (Installation and Configuration of CC Camera) !!

सिफारिस नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (सुपेरिवेक्षक र गणक अन्तिम नतिजा) !!

सिफारिस नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (सुपेरिवेक्षक र गणक अन्तिम नतिजा) !!

छुट अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना (गणक र सुपेरिवेक्षक) !!

छुट अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना (गणक र सुपेरिवेक्षक) !!