FAQs Complain Problems

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको(अ.न.मी./ फार्मेसी अधिकृत/ स्टाफ नर्स) !!

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको(अ.न.मी./ फार्मेसी अधिकृत/ स्टाफ नर्स) !!

Supporting Documents: 
Show in Slider: