FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय- १७

परसपुर

वडा अध्यक्ष
 
अजय कुमार पाठक
९८५८०३०६८५

वडा महिला सदस्य
चमेला अहिर
९८२२४९७५२२

वडा दलित महिला सदस्य
गिता चमार
९८१२५२४०७९

वडा सदस्य
मजीद धोवी
९८६८१४०४५७

वडा सदस्य
फिरोज बेहना
९८४८०५९२९८

Population: 
४६४६
Ward Contact Number: 
९८५८०३०६८५