FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

स्यानेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सुचना !!

स्यानेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सुचना !!

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना !!

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना !!

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना !!

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना !!

लिलाम सम्बन्धी सुचना !!

लिलाम सम्बन्धी सुचना !!

लिलाम बिक्री सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना !!

लिलाम बिक्री सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना !!

वाटरपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना !!

वाटरपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना !!

बोलपत्र आव्हानको सुचना !!

बोलपत्र आव्हानको सुचना !!

अनुदानको मल बिक्रेता छनौट तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी सुचना !!

अनुदानको मल बिक्रेता छनौट तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी सुचना !!

शिलबन्दी कोटेशन पेश गर्ने बारे सुचना !!

शिलबन्दी कोटेशन पेश गर्ने बारे सुचना !!

ग्रामिण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्बन्धी सुचना !!

ग्रामिण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्बन्धी सुचना !!