FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

लिलाम बिक्री सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना !!

लिलाम बिक्री सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना !!

वाटरपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना !!

वाटरपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना !!

बोलपत्र आव्हानको सुचना !!

बोलपत्र आव्हानको सुचना !!

अनुदानको मल बिक्रेता छनौट तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी सुचना !!

अनुदानको मल बिक्रेता छनौट तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी सुचना !!

शिलबन्दी कोटेशन पेश गर्ने बारे सुचना !!

शिलबन्दी कोटेशन पेश गर्ने बारे सुचना !!

ग्रामिण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्बन्धी सुचना !!

ग्रामिण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्बन्धी सुचना !!

सिलबन्दी दररेट पेश गर्ने बारे सुचना (दोस्रो पटक प्रकाशित २०८०/४/१२ गते) !!

सिलबन्दी दररेट पेश गर्ने बारे सुचना (दोस्रो पटक प्रकाशित  २०८०/४/१२ गते) !!

शिलबन्दी दररेट पेास गर्ने बारे १५ दिने सुचना !!

शिलबन्दी दररेट पेास गर्ने बारे १५ दिने सुचना !!

सिलबन्दी दररेट पेश गर्ने बारे सुचना !!

सिलबन्दी दररेट पेश गर्ने बारे सुचना !!

शिलबन्दी कोटेशन पेश गर्ने बारे सुचना !!

शिलबन्दी कोटेशन पेश गर्ने बारे सुचना !!