FAQs Complain Problems

नियम तथा निर्देशिकाहरु

स्वास्थ्य सस्थ‍‌‍‌ा दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका ||

स्वास्थ्य सस्थ‍‌‍‌ा दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका ||

खरिद नियमावली पहिलो संसोधन २०७७ !!

खरिद नियमावली पहिलो संसोधन २०७७ !!